Otv. hodiny

team viewer

servery

živé video

Mk soft

Jablotron


Úvod » Požiarne systémy EPS-HSP

Požiarne systémy EPS-HSP

ELEKTRONICKÝ POŽIARNY SYSTÉM.

Elektronický požiarny systém (EPS) je bezpečnostné zariadenie, ktoré slúži na ochranu objektov v prípade vzniku požiaru. V mnohých prípadoch verejných budov, priemyselných objektov či firiem vzniká povinnosť vybavenia objektu systémom EPS. Dôsledná príprava projektu si vyžaduje precíznu obhliadku objektu a navrhnutie strategického i praktického riešenia tak, aby spĺňalo všetky legislatívne požiadavky a jeho funkčnosť bola efektívna.

Elektronická požiarna signalizácia je elektronické požiarnotechnické zariadenie, ktoré pozostáva z vyhodnocovacej ústredne, požiarnych automatických a tlačidlových hlásičov, akustickej a vizuálnej signalizácie a vstupno-výstupných periférií.

Hlasová signalizácia požiaru – HSP je zariadenie slúžiace na evakuáciu osôb pomocou hlasovej evakuačnej správy. Oheň je dobrý sluha, ale zlý pán a preto nasadenie systému Hlasovej signalizácie požiaru (HSP) v objekte je zachrániť nielen väčšie materiálne hodnoty, ale i ľudské životy.


ZjNhOTUx