Otv. hodiny

team viewer

servery

živé video

Mk soft

Jablotron


Úvod » SERVIS

SERVIS

Mód údržby je zapnutý

Webstránka bude čoskoro spustená!


xcdvfbgnhtgmh gnhgtnh gtnuzk áolol zhjuzžk jýikýikák zujýikíálí oloákuýjťz tťhzžťuýžiáý  oláíolágčrfčvvvvvf tzhžzjužýjkýkýkjtgtrh thťzjužýjuýá kýik gggtgtgžtťťžzť zťžzžťzťhzťthgthg nzujuý jkýujýjžzhu každému tovaru zakúpenému vo firme ADMIN NET SECURITY (ďalej len A.N.S.) je vystavená faktúra (resp. pokladničný blok) a dodací list,ktorý zároveň slúži ako záručný list. Prevzatie tovaru a súhlas so záručnými podmienkami potvrdzuje zákazník podpísaním dodacieho listu. Reklamácie sa riešia v zmysle § 422 a nasl. Obchodného zákonníka. 2. Záručné podmienky Dľžka záruky v mesiacoch je uvedená na dodacom liste (faktúre). Ak nie je pre daný tovar určená záručná doba, platí záruka 24 mesiacov (pri spotrebnom materiáli podľa výrobcom stanovenej dobe).Pri tlačiarňach je záruka na tlačovú hlavu a ostatné príslušenstvo 24 mesiacov. Záručná doba platí dňom vystavenia daňového dokladu a predlžuje sa o dobu, po ktorú bol výrobok v záručnej oprave. V prípade výmeny za iný výrobok záručná doba pokračuje ďalej a predlžuje sa o čas, ktorý bol na reklamácii. Reklamovaný tovar zakúpený

MWIyYT