Legislativa Rodinný DOM

KAMEROVÝ SYSTÉM PRE RODINNÝ DOM

Čo je potrebné splniť a dodržiavať na inštaláciu kamerového systému na rodinný dom. Kamerový systém na ochranu svojho majetku, by mal byť nainštalovaný tak, aby zorný uhol kamier nezasahoval na pozemok vášho suseda a nenarušil tak ich súkromie (v opačnom prípade môže sused uplatniť právo na ochranu súkromia a to prostredníctvom sťažnosti).

Domáci kamerový systém, ktorý je nainštalovaný a používaný výlučne na súkromné účely a ktorý nesníma verejný priestor (nie je prístupný verejnosti) sa nemusí riadiť zákonom o ochrane osobných údajov. Ak váš kamerový systém sníma verejný priestor resp. priestor prístupný verejnosti ide o kamerový systém, ktorý sa musí riadiť zákonom o ochrane osobných údajov. Takýto priestor je napríklad parkovacie miesto pred vašim domom či neoplotená predzáhradka vášho domu.  Veľmi podstatným kritériom pre odlíšenie voľného režimu od regulovaného, ktorý je upravený zákonom o ochrane osobných údajov, je teda monitorovanie resp. nemonitorovanie priestorov prístupných verejnosti.

Pri domácich kamerových systémoch dochádza k veľmi častému pochybeniu pri dodržiavaní zásady proporcionality spracúvania osobných údajov (§6 ods. 2 písm. d Zákon o ochrane osobných údajov). Podľa tohto zákona je prevádzkovateľ povinný spracúvať len také údaje, ktoré sú nevyhnutné na dosiahnutie cieľa. Napr. ak chcem ochrániť svoj dom nemôžem nahrávať príliš veľký priestor, ktorý nesúvisí s ochranou môjho domu resp. nemožno z takýchto miest očakávať žiadny útok na svoj pozemok (susedné pozemky, podstatná časť pozemnej komunikácie, atď.).   Ak monitorujeme bezprostredné okolie rodinného domu ako je napríklad parkovacie miesto pred domom, predzáhradka atď. ide o priestor, ktorý možno považovať z hľadiska možného útoku proti chránenému majetku za nevyhnutný a teda je možné jeho monitorovanie kamerovým systémom.

Pri prevádzkovaní kamerového systému je nutné splniť si nasledovné povinnosti:

Označenie so zreteľne umiestneným piktogramom znázorňujúci kameru že ide o monitorovaný priestor kde musí byť navyše uvedné kto prevádzkuje kamerový systém !!! 

Kamerový záznam je možné uchovávať maximálne 14 dní. (Po tomto časovom období je nutná likvidácia záznamov)

Záznam nie je možné poskytovať druhým či tretím stranám. (Neplatí pre orgány činné v trestnom konaní ako je prokuratúra, okresný úrad či polícia)

Je nutné nastaviť kamerový systém proporcionálne. (Napr. na ochranu rodinného domu nie je nutné monitorovať celú ulicu). Ak sa tomu nedá výhnúť treba na obraze vytvoriť privátnu zónu (v týchto miestach je obraz jednoducho čierny) a táto časť obrazu sa nezaznamenáva.

Prijať také bezpečnostné opatrenia, ktoré zabránia neopravenému kopírovaniu kamerových záznamov napr. na USB kľúč resp. zamedziť prístup neoprávneným osobám manipulovania s kamerovým systémom

Ak váš kamerový systém sníma verejný priestor resp. priestor prístupný verejnosti ide o kamerový systém, ktorý sa musí riadiť zákonom o ochrane osobných údajov (GDPR).

Treba mať vypracovaný bezpečnostný projekt (Ak nie je možné sledovať kamerové záznamy cez internet takýto projekt nie je nutné mať vypracovaný)

Vyplniť evidenčný list a uchovávať ho

Vypracovaný záznam o poučení oprávnenej osoby

 

YmI0M2Y1